Contact

Contact us

Address

No. 20 dãy B, Khu TT C17, ngõ 264/63, đường Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email

info@medcons.vn

Phone

+84 246 652 8672

Website

www.medcons.vn