TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Dịch vụ tư vấn Quản lý dự án là một trong những dịch vụ cốt lõi của MEDCONS. Với đội ngũ tư vấn quản lý dự án giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã quản lý thành công các dự án chăm sóc sức khỏe ở nhiều quy mô khác nhau – từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ. Cho dù tham gia một dự án ở giai đoạn dự án có nhiều vướng mắc hay xây dựng dự án từ giai đoạn đầu để giúp dự án thành công trong tương lai, chúng tôi có chuyên môn và hồ sơ theo dõi để giúp khách hàng của đạt được điều đó. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn ​​ở bất kỳ giai đoạn nào trong vòng đời dự án.

Chúng tôi nhận ra rằng không có dự án nào hoàn toàn giống nhau, vì vậy chúng tôi điều chỉnh cách tiếp cận quản lý dự án của mình cho phù hợp.

Chúng tôi hiểu rằng mục tiêu cuối cùng của dự án là giúp khách hàng đạt được mục tiêu. Do đó, chúng tôi có phương pháp tiếp cận toàn diện. Mặc dù một dự án phải được thực hiện chặt chẽ với thời gian và ngân sách phù hợp, chúng tôi luôn làm việc với các bên liên quan để có sự phối hợp chặt chẽ. Sau đó, tất cả dữ liệu thu thập sẽ được đưa vào phương pháp quản lý dự án để đảm bảo đưa ra các quyết định đúng đắn. Với kinh nghiệm quản lý dự án theo tiêu chuẩn chứng nhận của Viện Quản lý Dự án (PMI) và bề dày kinh nghiệm quản lý dự án thực tế tại Việt Nam, chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được thành công.